Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.

Prohlašuji, že je mi 18 a více let.


Všeobecné obchodní podmínky

 

 1.             Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název e-shopu:                       EM Drinks – www.emdrinks.cz (dále jen „e-shop“)

Název provozovatele:             EM - trading s.r.o.

Sídlo:                                       Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094, PSČ 10200

IČ:                                           28226887

Zapsaný:                                  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 133735

Telefon objednávky e-shop:   + 420 606 060 580

Telefon:                                  + 420 724 873 553

Email:                                     info@emdrinks.cz

 

(dále jen „prodávající“)

 

 

 1.             Úvodní ustanovení

2.1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup a dodání zboží, a to zejména nápojů a potravin (dále jen „zboží“), prostřednictvím e-shopu, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé podnikatel nebo spotřebitel (oba dále jen jako „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.2.       Spotřebitele dle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.       Podnikatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

2.4.       Zakazuje se objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let. Objednání alkoholických nápojů fyzickou osobou mladší 18 let je podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího a opravňuje prodávajícího okamžitě odstoupit od smlouvy.

2.5.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1.             Uzavření kupní smlouvy a její trvání

3.1.       Objednávka zboží může být provedena při osobní návštěvě na adrese uvedené v bodě 4.3.1. těchto všeobecných obchodních podmínek, telefonicky na shora uvedených telefonních číslech nebo emailem.

3.2.       Kupující je vždy povinen se před provedením objednávky seznámit s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek. Odesláním nebo odsouhlasením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.3.       Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Provedením objednávky je kupující vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření ze strany prodávajícího nebo do zrušení objednávky, které může být učiněno pouze v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3.4.       Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu, letácích nebo jiných zdrojích sdělených prodávajícím nebo v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby výrazně změnila nebo v případě, že objednané zboží není u prodávajícího dostupné.

3.5.       Do doby výslovného písemného potvrzení objednávky nebo doručení zboží kupujícím či provozovatelem přepravních služeb a jeho převzetí nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace nabídky kupujícího. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku zboží a potvrdí datum dodání zboží. V případě, že prodávající objednávku nepotvrdí, má se za to, že kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je nakupované zboží prodávajícím doručeno do místa určeného kupujícím.

3.6.       Prezentace zboží na e-shopu či v jiných sdělovacích prostředcích nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy, ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se vylučuje.

3.7.       Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených zejména v ustanovení 2.4. a 4.5. těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v případě, že kupující po uzavření smlouvy zjistí, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3.8.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží. Přechod nebezpečí  škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

 

 1.             Platební a cenové podmínky

4.1.       Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno se zjednodušeným daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část obratem po výzvě kupujícího nebo z rozhodnutí prodávajícího odeslána zpět na číslo účtu, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

4.2.       Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného na e-shopu.

4.3.       Kupující může uhradit kupní cenu za zboží, některým z následujících způsobů:

4.3.1.      Při osobním převzetí na adrese:

 •       Kutnohorská 288 109 03 Praha 10 nebo
 •       Gallery Wine and Spirits Shop, adresa Kozí 914/9 110 00 Praha 1

způsob platby hotově, předem převodem na bankovní účet nebo platební kartou, a to jak online nebo na prodejně – zdarma

4.3.2.      Při využití služeb zásilkovna.cz

 •       Platební kartou online, předem převodem na bankovní účet – zdarma
 •       Dobírkou zásilkovna – 29 Kč

4.3.3.      Při využití přepravní společnosti

 •       Platební kartou online, předem převodem na bankovní účet – zdarma
 •       Dobírkou Messenger po Praze - 150 Kč, od 2000 Kč po Praze zdarma

4.4.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle objednávky prostřednictvím webové stránky prodávajícího.

4.5.       Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu a případně o vyrozumění uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

4.6.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1.             Dodací podmínky

5.1.       Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy osobně nebo prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).

5.2.       Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující po jím učiněné výzvě prodávajícím bezodkladně o této skutečnosti vyrozuměn.

5.3.       Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

5.4.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.       Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. V případě změny výše ceny za poštovné (přepravné) a balné je prodávající povinen kupujícího informovat.

5.6.       Prodávající zajišťuje dopravu prostřednictvím provozovatele přepravních služeb po celé České republice. Poštovné (přepravné) a balné je uváděno včetně DPH, přičemž cena je rozlišována dle zvoleného způsobu dopravy.

5.7.       Kupující může k dopravě zboží využít některý z následujících způsobů:

5.7.1.      Osobním převzetí na adrese:

 •       Kutnohorská 288 109 03 Praha 10 nebo
 •       Gallery Wine and Spirits Shop, adresa Kozí 914/9 110 00 Praha 1

zdarma

5.7.2.      prostřednictvím Zásilkovna.cz

 •       osobní odběr – 29 Kč

5.7.3.      prostřednictvím Messenger pouze Praha - 150 Kč, nad 2000 Kč po Praze zdarma

 

 1.             Práva z vadného plnění

6.1.       Při převzetí zboží je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu, množství a jakost (zjevné vady). V případě porušení přepravního obalu, či špatného množství dodání zboží nebo zboží v jiné jakosti je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat do protokolu o předání. V případě zjevné vady zboží, kterou mohl kupující při převzetí poznat a nenamítl ji při převzetí, nemá kupující v souladu s ustanovením § 2103 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, práva z vadného plnění.

6.2.       V případě výskytu skryté vady na zboží je kupující povinen tyto vady oznámit prodávajícímu bezodkladně od zjištění vady, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

6.3.       V oznámení o vadě je kupující zejména povinen uvést zjištěné vady, údajné datum jejich zjištění, spotřebitel je dále povinen uvést druh uplatnění práva z vadného plnění. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zakoupení, doklad o zaplacení, dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

6.4.       Kupující je povinen reklamované zboží řádně uskladnit, především dodržet podmínky skladování vyznačené na výrobku, kdy kupující je povinen tuto skutečnost objektivně prokázat.

6.5.       Prodávající neodpovídá za vady zboží:

6.5.1.      pokud vadu zboží kupující způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,

6.5.2.      pokud kupující při převzetí zboží o vadě zboží věděl nebo vědět mohl,

6.5.3.      pokud reklamace kupujícího odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o zboží podléhající rychlé zkáze,

6.5.4.      pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

6.5.5.      které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,

6.5.6.      způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

6.6.       Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

6.7.       Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace podnikatele prodávající právo volby mezi odstraněním vady, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny a dodání nového zboží oproti původně dodanému zboží.

6.8.       Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je prodávající oprávněn vyřídit reklamaci podnikatele dle své volby jedním z následujících způsobů:

6.8.1.      odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

6.8.2.      odstranění vady opravou věci,

6.8.3.      přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo

6.8.4.      odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží kupujícímu po vrácení zboží kupujícího.

6.9.       Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace spotřebitele spotřebitel právo volby mezi odstraněním vady, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny a dodání nového zboží oproti původně dodanému zboží.

6.10.   Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je spotřebitel povinen v oznámení o reklamaci prodávajícímu sdělit jaké právo z vadného plnění uplatňuje, tedy zda uplatňuje:

6.10.1.  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

6.10.2.  odstranění vady opravou věci,

6.10.3.  přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo

6.10.4.  odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží kupujícímu po vrácení zboží kupujícího.

6.11.   V případě, že spotřebitel v souladu s ustanovením 6.3. neoznámí způsob uplatnění práva z vadného plnění, je prodávající oprávněn učinit volbu za spotřebitele.

6.12.   V případě, že spotřebitel uzavřel smlouvu distančním způsobem, tedy prostřednictvím prostředkem umožňující komunikaci na dálku, má právo odstoupit do 14 dnů od uzavřené smlouvy, to neplatí v případě uvedeném v § 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tedy v případě, že se jedná o smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy využít níže uvedený formulář pro odstoupení, který zašle na emailovou adresu info@emdrinks.cz.

6.13.   V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nese prodávající náklady na navrácení zboží zpět prodávajícímu.

6.14.   Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. K vrácenému zboží musí být navráceny také veškeré doklady týkající se zboží. Za poškození zboží při přepravě k prodávajícímu způsobené nevhodným obalem je odpovědný kupující.

6.15.   Kupující je před odesláním zboží zpět prodávajícímu povinen prodávajícího informovat. V případě, že kupující nebude informovat prodávajícího před odesláním zboží k rukám prodávajícího, není povinen prodávající zboží převzít a náklady na opakovanou dopravu jdou k tíži kupujícího.

6.16.   Kupující je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn vyžadovat vrácení peněz až po doručení zboží prodávajícímu.

 

 1.             Ochrana osobních údajů

7.1.       Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

7.2.       Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost:     EM - trading s.r.o.

Sídlo:               Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1094, PSČ 10200

IČ:                   28226887

Zapsaná:          v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 133735

Telefon:          + 420 724 873 553

Email:             info@emdrinks.cz

7.3.       Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) prodávající zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo .

7.4.       Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

7.5.       Prodávající informuje, že osobní údaje kupujícího můžou být poskytnuty smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. Kupující objednáním zboží a vyplněním objednávkového formuláře  bere tuto skutečnost na vědomí.

7.6.       Osobní údaje budou prodávajícím uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění, doručení zboží, vymáhání nároků z uzavřené smlouvy) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

7.7.       Kupující bere na vědomí, že prodávající má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Prodávající má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

7.8.       Kupující bere rovněž na vědomí, že prodávající má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

7.9.       Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

7.9.1.      na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

7.9.2.      na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

7.9.3.      na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

7.9.4.      na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

7.9.5.      na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

7.9.6.      vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

7.10.   Prodávající poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních.

7.11.   V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

 1.             Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1.       Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím  a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce sídlící na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

 1.             Závěrečná ustanovení

9.1.       Prodávající má právo kdykoliv změnit, zrušit nebo odvolat jednotlivá nebo všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Je výlučnou odpovědností kupujícího, aby se vždy seznámil s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek před podpisem smlouvy nebo učiněním objednávky.

9.2.       Ukáže-li se, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

9.3.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory z něj rozhoduje místně a věcně příslušný český soud, případně obecný soud prodávajícího. V případě, že právní vztah vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím nebo kupujícím či používáním e-shopu obsahuje mezinárodní prvek, volí smluvní strany české právo. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z kogentních právních předpisů.

9.4.       Ustanovení odchylná od těchto všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

9.5.       Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. 6. 2019.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE.